Trap ned - lær at tackle konflikter


 

Der er udarbejdet en pjece i tilknytning til dette materiale. Pjecen er et godt supplement til selve filmene og kan med fordel udleveres til de ansatte ifm. et møde eller snak om konflikter med kunder.

Pjecen indeholder en gennemgang af hvad konflikter er, og hvordan man kan trappe dem ned ved hjælp af konflikttrappen. Derudover er der en lang række konkrete bud på, hvad man kan gøre i selve situationen, både ift. hvad man siger, hvordan man virker og ens kropssprog.

 

  Klik her for at downloade pjecen.
Pjecen findes også på engelsk, klik her for at hente den.